خوانشی نو در آئینه حوزوی

ناصر قیلاوی زاده

خوانشی نو در آئینه حوزوی

ناصر قیلاوی زاده

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «لبخند شیطان» ثبت شده است

ما انسان ها در گرداب نسیان سیر می کنیم... آن هم با رضایت و شاید هم با شکایت...

آری اگر خبری برسد یا بگذارند که برسد و اگر ژست حقوق بشری و البته تب و تابش -شاید هم مدش- باشد متاثر هم می شویم؛ آنهم فیلمی -در فیلم حتی اشک هم می ریزن اما فیلمی...

روزگاری از داغ شیعیان بحرین در تب و تاب بودیم و روزگاری از نسل کشی مسلمانان میانمار و ایامی هم از غم کودکان غزه در عذاب -عکس هم می گرفتیم که  STOP KILLING YOUR FELLOW BEINGS-اما چه زود حتی غمخواری را هم فراموش می کنیم چرا که فیلم است و می گذرد مال خودمان که نیست...

آری کمترین دلگرمی را هم به زودی از یاد بردیم تا به اندازه ی آه هم یادمان نماند که مادری، خواهری، همسری و شاید هم دختری، چشمش منتظر و دلش خونین است و از قضا مسلمان هم...

این تذکر رو مدیون "لبخند شطان" هستم...

ترانه ای برای بدرقه رییس جمهور...

http://snn.ir/detail/video/358732/202

ناصر قیلاوی زاده